Kratka predstavitev instituta

Poslanstvo instituta

Vizija instituta

Vizitka

Kontakt

Poslanstvo Instituta za Knowledge Management

  • da raziskuje področja, kot so: knowledge management; management raziskav, management razvoja, management inovacij;
  • da razvija napredne študije in nove teorije s področij: knowledge management; management raziskav, management razvoja, management inovacij;
  • da prenaša znanje s področij knowledge management; management raziskav, management razvoja, management inovacij na institucionalno in mednarodno raven;
  • da oblikuje in izvaja študijske, izobraževalne in programe usposabljanja ter znanstveno-raziskovalne programe, pomembne za spodbujanje znanstvenega, družbenega, gospodarskega, tehnološkega in kulturnega razvoja;
  • da prenaša doseženo znanje, izkušnje in tehnologijo v prakso ter razvija inovativne dejavnosti;
  • da informira in zagotavlja vpogled v družbene, politične in ekonomske dejavnike, ki vodijo razvojne spremembe s področij: knowledge management; management raziskav, management razvoja, management inovacij;
  • da izvaja in razvija založništvo za znanstvene, družbene, gospodarske, izobraževalne, tehnološke in kulturne namene;
  • da integrira povezovanje strokovnjakov z različnih znanstvenih in izobraževalnih področij ter predstavlja razvoj in podporo znanstveno raziskovalnemu delu;
  • da izvaja konferenčno dejavnost za znanstvene, družbene, gospodarske, izobraževalne, tehnološke in kulturne namene.
 
 

Copyright © 2009 Institut za Knowledge Management